Hydrotechnika

Prace hydrotechniczne

Prace hydrotechniczne pozwalają na przeprowadzanie optymalnego nawadniania, a tym samym skutecznie ograniczają ryzyko powodzi lub podtopień.

Profesjonalne prace pogłębiarskie ułatwiają prawidłową regulację zbiorników wodnych, między innymi poprzez umocnienie ich brzegów oraz właściwą meliorację.

Zabiegi hydrotechniczne pozwalają na zabezpieczenie skarp i dna, a także wykonanie przeciwfiltracyjnych pionowych przesłon służących do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych czy ochronnych stref wysypisk odpadów.