Prace ziemne

Prace ziemne

Prace ziemne to roboty budowlane, które dotyczą wszystkiego co związane z gruntem. Polegają one na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego przemieszczaniu na inne miejsce i nadawaniu mu kształtu, zgodnie z wymaganiami projektu.

Roboty ziemne możemy podzielić na wykopy i nasypy zależnie od tego, czy wykonuje się je niżej, czy powyżej istniejącej powierzchni terenu.

Zarówno wykopy, jak i nasypy mogą występować jako stałe, docelowe elementy ukształtowania terenu i jako czasowe , przeznaczone do wykonywania określonych robót budowlanych czy instalacyjnych w wykopie lub do rozprowadzania ziemi z nasypu po zakończeniu budowy.