Zachodnie wybrzeże w Niechorzu

Niechorze 

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża

Wykonanaliśmy zabezpieczenia w postaci ścianki szczelnej oporowej, zwieńczonej żelbetowym oczepem, u podstawy klifu.

Dodatkowo zrealizowaliśmy zabezpieczenia w formie modernizacji istniejących i uzupełnienia w formie nowych ostróg brzegowych z narzutu kamiennego