Beton i kruszywa

Beton towarowy i stabilizacja

Beton towarowy jest to materiał służący do budowy różnorodnych budynków. Beton jest surowcem budowlanym powstałym ze zmieszania kruszywa (drobnego i grubego), cementu, wody oraz domieszek i dodatków uszlachetniających. Swoje właściwości użytkowe uzyskuje w wyniku wiązania wszystkich jego składników, a tym samym stwardnienia masy betonowej. Charakteryzuje się dużą trwałością oraz plastycznością.

Stabilizacja to specjalistyczna mieszanka, o ściśle określonych proporcjach cementu, kruszyw mineralnych oraz wody, które wykorzystywane są jako podbudowy zasadnicze i pomocnicze nawierzchni drogowych obciążonych ruchem kategorii od KR1 do KR6. Z kolei stabilizacje cementowo – piaskowe wykorzystywane są głównie jako warstwy wyrównująco-stabilizujące pod układaną kostkę brukową lub obrzeża i krawężniki.