Rozbiórki

Rozbiórki

Rozbiórka budynku jest ostatnim momentem życia obiektu budowlanego.

Zgodnie z prawem budowlanym  rozbiórka budynku jest traktowana jako rodzaj robót budowlanych.

Rodzi to konsekwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur oraz pozwoleń administracyjnych na rozbiórkę, poprzedzających rozpoczęcie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych.